การบรรยายและสาธิตการใช้เครื่องตรวจวัดสารเสพติด และ สารระเบิด

 

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ จาก Enhanced Spectrometry, Inc ไป บรรยายและสาธิตการใช้เครื่อง Raman Spectrometry แบบมือถือ และตั้งโต๊ะ เพื่อหาสารระเบิดและยาเสพติด ที่กองพิสูจน์หลักฐานกลาง เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา