การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10


การประชุมนานาชาติของสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 จะเริ่มขึ้นแล้ววันพุธที่ 15นี้แล้ว ที่ศูนย์ระชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

โดยสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทยจัด ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล และ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์


แวะชมบู๊ทของบริษัท ไทยยูนีค ด้วยนะค่ะ มาร่วมเล่นเกมส์ และรับของที่ระลึกหลากหลายอย่าง

ทางบริษัทฯจะนำอุปกรณ์และเครื่องมือ ค้นหาและวิเคราะห์โปรตีน ของ Expedeon ไปร่วมแสดงด้วย