ประมวลภาพ กิจกรรมที่บู๊ท ไทยยูนีค ในงาน Thailand Lab 2015

ประกาศผลการจับรางวัลโชคชั้นที่ 2 ของ ไทยยูนีค

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลมูลค่า 5,000 บาท
หมายเลขหางบัตร 150283

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท
หมายเลขหางบัตร 150019
และ 150032

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลมุลค่า 200 บาท
หมายเลขหางบัตร

150230, 150007, 150345, 150132, 150128, 
150302, 150455, 150246, 150329, 150511

สำหรับผู้โชดดีทุกๆท่าน ทางบริษัทฯ จะโทรแจ้งผลการจับรางวัลให้ทราบ และจะนำรางวัลไปมอบให้ถึงที่