ท่องเที่ยวประจำปี

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด พาพนักงานไปพักผ่อนท่องเที่ยวประจำปี กิจกรรมพิเศษ "กลับสู่ความเป็นเด็ก"!!