สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ยุคไทยแลนด์ 4.0”

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ยุคไทยแลนด์ 4.0” ภายในงานมีการสาธิตการทำงานของเครื่องมือ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-15.45 น. ณ ห้องบัวหลวง ตึกจามจุรีสแควร์ ชั้น 14 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตาม Link ด้านล่าง