ลดต้นทุนการผลิตในเนื้อสัตว์และเนื้อผสม ด้วยเครื่อง ProFatTM สำหรับวิเคราะห์ความชื้น ไขมัน และโปรตีนในเนื้อ

อุตสาหกรรมเนื้อและไก่ ที่เป็นพื้นฐานทำให้เศรษฐกิจเติบโต มูลค่าสูง สหรัฐอเมริกา บริษัทฯ ต่างๆ ผลิตเนื้อและไก่ด้านเศรษฐกิจสูงถึง 1 พันล้านดอลลาร์ ปริมาณสูงขนาดนี้ ถ้าลดต้นทุนให้ต่ำลงเพียงเล็กน้อย ทำให้กระทบต่อผลกำไรมากมาย

การปรับปรุงกระบวนการควบคุมการผลิตเนยแข็ง

ขั้นตอนการทำเนยแข็งที่ละเอียดอ่อน ต้องมีการควบคุมความสมดุลระหว่างระดับความชื้น ปริมาณไขมัน และโปรตีนให้ดี เพราะจะมีผลถึงคุณภาพ รสชาติ และกลิ่นของเนยที่ผลิตได้ การวัดความชื้น ไขมัน และโปรตีนให้ถูกต้องแม่นยำตลอดกระบวนการผลิต

ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย

ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย

วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer

วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer

Company Profile

จำหน่ายและให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางเคมี และฟิสิกส์ ผลิตภัณท์ CEM, MIRION CANBERRA, ENSPECTR, EZY PREP, MAGRITEK, PICARRO, RAYKOL(REEKO INSTRUMENT), TELEDYNE LEEMAN และ SKALAR

สินค้าใหม่ (New Products)

เครื่องสกัดตัวอย่าง
The EDGE® has revolutionized the extraction process for sample preparation. Extract up to 30 grams in only five minutes, including the filtering and cooling process; 6 times faster than other pressurized fluid extractors.
Last Update : 05/08/2020
Raman analyzer of powders
Raman qualitative and quantitative analyzer of powders MIXSplitter® reveals hidden properties of mixed substances, the system automatically scans and identifies mixed substances' compounds.
Last Update : 04/08/2020
 San++ Continuous Flow Analyzer
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 03/08/2020
ระบบตรวจวัดก๊าซเรือนกระจกอัตโนมัติแบบหลายจุด
The simplicity of integrating Picarro analyzers into field measurement sites has enabled their deployment worldwide for GHG analysis
Last Update : 31/07/2020

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

 San++ Continuous Flow Analyzer
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 03/08/2020
เครื่องสังเคราะห์เปปไทด์
The Liberty Blue system's combination of microwave peptide synthesis along with rapid liquid handling offers several advantages over conventional synthesis conditionsใ
Last Update : 23/07/2020