ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย

ติดตั้งเครื่องสกัดตัวอย่างแบบอัตโนมัติและเครื่องกลั่นระเหย

วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer

วิเคราะห์กัญชาเพื่อหาสารออกฤทธิ์ด้วย expression Compact Mass Spectrometer

วิเคราะห์สารออกฤทธิ์ THC และ Canabinoids

ตัวอย่างกัญชา สามารถวิเคราะห์ได้โดยตรง โดยใช้หัววัดของแข็งในบรรยากาศ Atmospheric Solids Analysis Probe (ASAP®) สอดเข้าไปในเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์

Sample Preparation

Raykol ผู้นำด้านเทคโนโลยีการเตรียมตัวอย่าง เราพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการเตรียมตัวอย่าง

Company Profile

จำหน่ายและให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางเคมี และฟิสิกส์ ผลิตภัณท์ CEM, MIRION CANBERRA, ENSPECTR, EZY PREP, MAGRITEK, PICARRO, RAYKOL(REEKO INSTRUMENT), TELEDYNE LEEMAN และ SKALAR

สินค้าใหม่ (New Products)

Microwave Ashing เตาเผาตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 °C or High Capacity furnace.
Last Update : 03/07/2020
Gas Clean Filter
The Gas Clean Filter System delivers clean gases, reducing the risks of column damage, sensitivity loss, and instrument downtime.
Last Update : 02/07/2020
 San++ Continuous Flow Analyzer
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 01/07/2020
Compact Mass Spectrometer
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist’s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics — the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 30/06/2020

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

 San++ Continuous Flow Analyzer
The San++ Automated Wet Chemistry Analyzer also known as Continuous Flow Analyzer has been designed as a modular system to meet the needs of laboratories which process a few samples or large volumes of samples.
Last Update : 01/07/2020
Compact Mass Spectrometer
The expression CMS provides essential information quickly and improves the chemist’s workflow. Modern organic labs have become automated; faster and more critical reactions require co-located versatile analytics — the expression CMS solves this at an affordable price.
Last Update : 30/06/2020