ขั้นตอนการตัดสายเพปไทด์และการป้องกันการตัดสายเพปไทด์

ในการสังเคราะห์สายเพปไทด์ด้วยวิธี Solid-Phase peptide Synthesis, (SSPS) ด้วยการใช้ Fmoc (9-fluorenyl methoxy carbonyl) นั้น ขั้นตอนสุดท้าย คือการตัดสายเพปไทด์ออกจากเรซิน โดยทั่วไปมักจะใช้สารละลายกรดไตรฟลูโอโรแอซีติก

การสกัดสารกำจัดศัตรูพืช จากอาหารที่หลากหลายประเภท โดย EDGE

จำนวนของประชาชนผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ที่ต้องการจะรู้ว่า อาหารที่พวกเขาซื้อมามีอันตรายแค่ไหน เช่น จากสารกำจัดศัตรูพืช ส่งผลให้มีความต้องการอย่างสูงให้มีการวิเคราะห์หาสารกำจัดศัตรูพืชพร้อมจัดทำรายชื่อสารกำจัดศัตรูพืชที่มีการใช้ทั่วโลก วิธีการ QuEChERS ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า นิยมนำมาใช้ในการสกัดสารกำจัดศัตรูพืชในอาหาร เนื่องจากสารกำจัดศัตรูพืช จำนวนมากที่ต้องการตรวจสอบ และมีปริมาณตกค้างต่ำ ในการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชจึงเป็นงานที่ท้าทายมาก มีการค้นหาทางเลือกใหม่ในการสกัดตัวอย่างอาหารที่ทำการปรับปรุงค่า recoveries ให้มากขึ้น เร็วขึ้น และง่ายขึ้น สำหรับตัวอย่างที่มีเมทริกซ์ยากๆ อีกด้วย วิธีการ QuEChERS เป็นกระบวนการหลากหลายขั้นตอนที่ทำด้วยตัวเอง ต้องการตัวอย่างจำนวนมาก และสร้างของเสียจากการสกัดจำนวนมากด้วย สำหรับเครื่อง EDGE ทำการสกัดและทำความสะอาดตัวอย่างและสารดูดซับภายใน 1 ขั้นตอน

Cannabis and Hemp Potent solutions for your budding lab

Advion X Interchim offers integrated solutions for minor cannabinoid, THC and pesticide remediation, and rapid winterization with the puriFlash range of pilot to process-scale purification solutions.

หาสิ่งเจือปนในน้ำมะพร้าว ด้วยเทคโนโลยี Cavity Ring - Down Spectroscopy (CRDS)

วิธีการตรวจสอบการเจือปนน้ำมะพร้าวด้วยน้ำตาลอ้อยหรือข้าวโพด (น้ำตาล C4) ซึ่งเป็นสารที่นิยมเจือปนในน้ำมะพร้าวเพื่อเพิ่มความหวานด้วย CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy) เป็นเทคนิคล่าสุดที่มีข้อดีคือใช้เวลาน้อย ราคาถูก ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงไม่ต้องเตรียมตัวอย่างที่ยุ่งยาก

Company Profile

จำหน่ายและให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางเคมี ฟิสิกส์ และ Life Science ผลิตภัณท์ CEM, MIRION CANBERRA, ENSPECTR, EZY PREP, MAGRITEK, PICARRO, RAYKOL(REEKO INSTRUMENT), TELEDYNE LEEMAN และ Advion

สินค้าใหม่ (New Products)

Vortex Mixer
Last Update : 17/09/2021
HPLC & UHPLC
Advion’s range of AVANT, high performance, liquid chromatography systems can be used standalone with UV and UV/VIS detector options, or with the expression® compact mass spectrometer to provide seamlessly integrated LC/CMS
Last Update : 16/09/2021
Automated Parallel Peptide Synthesizer MultiPep 1
Flexible parallel peptide synthesis. The MultiPep 1TM is a highly flexible and economical automated parallel peptide synthesizer.
Last Update : 15/09/2021
Microwave Ashing เตาเผาตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ
The Phoenix Microwave Ashing System is available with your choice of either a High Temperature furnaces reach 1,200 °C or High Capacity furnace.
Last Update : 14/09/2021

สินค้าแนะนำ (Recommend Products)

Raman Handheld Analyzer
Bringing qualities of laboratory molecular analysis to the field
Last Update : 11/09/2021
เครื่องสกัดสารด้วยไมโครเวฟ Microwave Extraction
MARS 6 for Extraction The MARS 6 brings an intelligent design and remarkable ease of use to solid-liquid extractions.
Last Update : 08/09/2021