Profile

Company Information :

Company name :
บริษัท ไทยยูนีค จำกัด
 
Thai Unique Co., Ltd

Business Information :

Industry group :
  1. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ / สารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ
Business type :
  1. Distributor

Contact Information :

Address 1 :
80-82 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
Address 2 :
-
Country :
ไทย
Tel :
0-2629-0191-5
Fax :
0-2280-1788

Other information :

Company Profile

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 มีวัตถุประสงค์ เพื่อจำหน่ายและให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์วิจัยทางเคมี ฟิสิกส์ และ Life Science รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อห้องปฏิบัติการของรัฐ และเอกชน มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของการวิเคราะห์ วิจัยของประเทศให้ก้าวรุดหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่พัฒนา และสนับสนุนงานของท่านให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยประสบการณ์ในวงการเครื่องมือวิทยาศาสตร์กว่า 50 ปี ทำให้ บริษัทฯ ได้รับความเชื่อถือให้เป็นผู้แทนจำหน่าย และบริการเครื่องมือชั้นนำที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ CEM, MIRION CANBERRA, ENSPECTR, EZY PREP, ADVION, MAGRITEK, PICARRO, TELEDYNE LEEMAN, และ RAYKOL (REEKO INSTRUMENT)

บริษัท ไทยยูนีค จำกัด ทำงานร่วมกับลูกค้า มุ่งไปสู่การช่วยแก้ปัญหา และให้ได้รับประโยชน์ด้วยการนำ นวัตกรรมใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ให้เพิ่มผลผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ให้สูงขึ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราจึงเสนอเครื่องมือวิเคราะห์ที่ครอบคลุมงานวิจัยทาง Chemical Analysis, งานอุตสาหกรรม, งานด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม โดยมีผลงานสนับสนุนจากผู้ผลิตต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของโลก

งานบริการด้าน Technical Support & Service
บริษัทฯ มีวิศวกรซ่อมบำรุงที่ได้รับการอบรมโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ด้วยประสบการณ์ยาวนาน แก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ ทางเทคนิค เพื่อป้องกันการเสียเวลาของลูกค้า รวมไปถึงการให้การบริการดูแล หลังการขายในรูปแบบสัญญาบริการ (Service Contract) การบำรุงรักษาเครื่องมือแบบป้องกัน (Preventive Maintenance) และการสอบเทียบเครื่องมือ (Operational Qualification/ Performance Verification, OQ/PV)
 
บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานสากลในการบริหารงานคุณภาพมาปฏิบัติ ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพจาก SGS (Thailand) Limited โดยทางกลุ่มบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และพัฒนาเป็น ISO 9001:2015 ในปี 2561